Logo Website

THIẾT ĐINH LÁ BẸ

23/03/2021
Cây Thiết đinh lá bẹ có tên khoa học: Markhamia stipulata var. pierrei (Dop) Santisuk. Công dụng: Gỗ không bị mối, dùng đóng các đồ gỗ cao cấp, đồ mộc xuất khẩu.

THIẾT ĐINH LÁ BẸ

Tên khác:

Lò đo, Sò đo.

Tên khoa học: 

Markhamia stipulata var. pierrei (Dop) Santisuk

Họ:

Đinh: Bignoniaceae

Mô tả:

Cây gỗ, cao 10-20 m, vỏ nứt dọc, màu xám; cành non có lông hung vàng, sớm rụng. Lá kép lông chim 1 lần lẻ, dài 15-30 cm, có 7-13 lá chét, hình mác đến mác rộng, đầu có mũi nhọn, gốc tròn hay hơi tù; kích thước 6-13x3-5 m; mặt dưới có lông hung. Hoa dạng chùm, dài 5-10 cm, có lông; cánh tràng hợp chia 5 thùy, mặt ngoài có tuyến, cánh hoa hình chuông, chia 4 thùy, có màu hồng, họng có màu vàng; nhị 4, 2 nhị dài. Quả dẹt, dài 30-55 cm, rộng 2-3 cm, phủ đầy lông hung vàng, Hạt có cánh, dài 5cm.

Đặc điểm sinh học:

Cây ra hoa vào tháng 11-1, quả chín vào tháng 3-5. 

Phân bố:

Đồng Nai, Lâm Đồng

Công dụng:

Gỗ không bị mối, dùng đóng các đồ gỗ cao cấp, đồ mộc xuất khẩu.

Tham khảo: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018