Logo Website

ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN ĐỐI VỚI HÀM LƯỢNG PLATYCODIN D TRONG RỄ CÁT CÁNH

24/02/2018
Rễ cát cánh là một loại thuốc y học cổ truyền và thực phẩm giàu saponin triterpenoid. Thành phần chủ yếu của nó là platycodin D (PD), được biết đến với nhiều tính chất dược lý khác nhau

Rễ cát cánh là một loại thuốc y học cổ truyền và thực phẩm giàu saponin triterpenoid. Thành phần chủ yếu của nó là platycodin D (PD), được biết đến với nhiều tính chất dược lý khác nhau, tuy nhiên phương pháp chế biến có ảnh hưởng đến hàm lượng PD. Trong nghiên cứu này, phương pháp HPLC-ELSD đã được xây dựng để định lượng hàm lượng PD trong 73 mẫu rễ cát cánh ở Đông Á với các dạng khác nhau và nó đã thể hiện sự biến đổi rõ rệt về hàm lượng PD. Hơn nữa, các tác động của quá trình chế biến như bóc vỏ, nhiệt độ sấy đến hàm lượng PD được đánh giá bằng phương pháp phân tích UPLC-ESLD và kết quả cho thấy ảnh hưởng rõ rệt của phương pháp chế biến như bóc vỏ và sấy mẫu đến hàm lượng. Cụ thể là mẫu không bóc vỏ sấy ở 40oC cho hàm lượng PD cao nhất. Các kết quả thu được có thể tạo tiền đề đáng tin cậy để tiêu chuẩn hóa rễ cát cánh, xác thực tính chính xác và ứng dụng hiệu quả.

N. T. T. Trang, T.H.K.Tân dịch từ Kwon J and cs. Arch Pharm Res, 2017 (Bản tin Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác