Logo Website

CÁC ANKAN CÓ TRONG PHẤN HOA GẤC CÓ TÁC DỤNG THU HÚT LOÀI AULACOPHORA FOVEICOLLIS LUCAS (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)

15/11/2020

CÁC ANKAN CÓ TRONG PHẤN HOA GẤC CÓ TÁC DỤNG THU HÚT LOÀI AULACOPHORA FOVEICOLLIS LUCAS (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)

A Mukherjee, N Sarkar, A Barik

Neotropical EntomologyAugust 2013, Volume 42, Issue 4, pp 366–371

Dịch chiết từ phấn hoa gấc sử dụng phương pháp phân tích sắc ký lớp mỏng và sắc ký khí khối phổ đã phát hiện 15 loại ankan chiếm tổng số 97,14% tổng số ankan có trong phấn hoa gấc. Ankan nonacosan là loại ankan phổ biến hơn cả, tiếp đến là ankan hexatriacontan, ankan nonadecan, ankan heptacosan và ankan hentriacontan tương ứng 39.08%, 24.24%, 13.52%, 6.32%, và 5.12% hàm lượng ankan tổng số.  Những ankan chiết xuất từ phấn hoa gấc cũng như  hỗn hợp ankan tổng hợp tương tự trong phấn hoa gấc cho thấy có sự thu hút con cái loài Aulacophora foveicollis Lucas (Coleoptera: Chrysomelidae) ở mức nồng độ từ 2 đến10-μg/mL trong thí nghiệm sinh học về khứu giác sử dụng ống thủy tinh hình chữ Y trong điều kiện phòng thí nghiệm. Ankan tổng hợp nonadecan với lượng khoảng 178.28–891.37 ng, heptacosan khoảng 118.14–590.72 ng, và nonacosan từ 784.73 ng cho thấy có thể hấp dẫn côn trùng. Hỗn hợp ankan tổng hợp của nonadecan 534.82 ng, heptacosan 354.43 ng, và nonacosan 2,354.18 ng có sức thu hút lớn nhất với loài  A. foveicollis.

Nguồn tin: Lê Thị Thu (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác