Logo Website

CHIẾT DẦU VÀ CAROTENOID TỪ MÀNG HẠT GẤC ĐÃ ĐƯỢC SẤY VI SÓNG BẰNG DUNG MÔI NƯỚC HỖ TRỢ SIÊU ÂM (Momordica cochinchinensis Spreng.)

09/05/2021

CHIẾT DẦU VÀ CAROTENOID TỪ MÀNG HẠT GẤC ĐÃ ĐƯỢC SẤY VI SÓNG BẰNG DUNG MÔI NƯỚC HỖ TRỢ SIÊU ÂM (Momordica cochinchinensis Spreng.)

TUYEN C Kha và cộng sự.

International Journal of food engineering, 2015, 11.4: 479-492.

Nghiên cứu này nhằm mục đích tối ưu hóa phương pháp chiết dung môi nước hỗ trợ siêu âm để thu được dầu, β-caroten và lycopen từ màng hạt gấc đã được sấy vi sóng. Các thông số được nghiên cứu bao gồm: công suất siêu âm, thời gian chiết, kích thước bột, tỷ lệ nước/bột dược liệu, lực ly tâm để thu các thành phần trong dịch chiết. Việc sấy vi sóng rồi chiết với nước mà không hỗ trợ siêu âm và làm khô trong không khí rồi chiết với nước có hoặc không có siêu âm cũng được thực hiện để so sánh. Bột dược liệu sau khi chiết xong được nghiên cứu bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM). Kết quả cho thấy với công suất siêu âm 32 W/g bột dược liệu, thời gian chiết 20 phút, kích cỡ bột 0,3-0,5 mm, tỷ lệ nước/bột 9 g/g và lực ly tâm 6.750 x g cho hiệu quả khai thác tối ưu: dầu (90%), β caroten (84%) lycopene (83%), và chỉ số oxy hóa (PV) thấp 2,2 meq/kg. Phân tích SEM đã khẳng định sự kết hợp của quá trình sấy vi sóng trước chiết với nước hỗ trợ siêu âm tạo ra sự phá hủy tế bào màng hạt gấc mạnh mẽ, phù hợp với việc chiết xuất dầu, β caroten và lycopen. Kết luận: dầu gấc có hàm lượng β-caroten và lycopen cao, chỉ số PV thấp có thể được chiết xuất bằng phương pháp sấy vi sóng và chiết nước hỗ trợ siêu âm.

Nguồn tinĐỗ Quang Thái (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác