Logo Website

Chi - Ania Lindl. 1831

13/02/2020
Việt Nam có 1 trên 6 loài trên thế giới.

1. Ania viridifusca (Hook.) Tang & W.Wang ex Summerh. 1939.

Đồng danh: Tainia viridifusca (Hook.) Benth. & Hook. f. 1883 Ascotainia viridifusca (Hook.) Schltr. 1919; *Calanthe viridifusca Hook. 1852 .

Tên Việt: Tài lan lục đen (PHH), Bạc diệp tối (TH) .

Mô tả: Địa lan cao 1-1,50 cm. Củ cao 4-6 cm, lá 1 chiếc dài 60 cm, rộng 9-10 cm. Cành hoa cao 1 m, hoa 20-10 chiếc rộ ng 3-4 cm. Hoa nở đồng loạt vào cuối mùa Đông và mùa Xuân .

Nơi mọc: Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Tam Đảo.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam