Logo Website

Chi - Arachnis Blume 1825

13/02/2020
Trên thế giới có 13 loài, Việt Nam có 4 loài.

1. Arachnis annamensis (Rolfe) J.J. Sm. 1912

Đồ ng danh: Arachnanthe annamensis Rolfe 1905; Arachnis evrardii (Guillaumin) Tang & F.T.Wang 1951; Renanthera evrardii Guillaumin 1930.

Tên Việt: Vũ nữ, Bọ cạp tía (PHH); Lan nhện trung (TH); Lan bọ cạp, Tri thù.

Mô tả: Phong lan, thân dài 50-150cm, lá cứ ng dài 30-40 cm. Chùm hoa dài 50-60 cm, hoa 15-20 chiếc, ngang to 4-5 cm, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt.

2. Arachnis hookeriana (Rchb.f.) Rchb.f. 1886

Đồng danh: Arachnis alba (Ridl.) Schltr. 1911; Arachnis cannaeformis (Guillaumin) Tang & F.T.Wang 1951.

Tên Việt: Tri thù Hooker (PHH); Lan nhện trắng (TH).

Mô tả: Phong lan thân dài 2-3 m, chùm hoa dài 20-30 cm. Hoa to 6-7 cm, cánh hoa mầu vàng nhạt. Cánh hoa mầu trắng là biến dạng (Archnis hookeriana var. luteola).

Nơi mọc: Miền Nam, Bến Tranh.

3. Arachnis labrosa (Lindl. & Paxton) Rchb.f. 1886

Đồng danh: Armodorum labrosum (Lindl. ex Paxton) Schltr. 1911; Renanthera leptantha Fukuy. ex A.T.Hsieh, 1955

Tên Việt: Lan nhện Thái (TH).

Mô Tả: Phong lan cao 50 -70 cm, lá 6-8 chiếc dài 30-40 cm. Chùm hoa dài 50-70 cm buông thõng xuống. Hoa mọc thưa thớt 7-10 chiếc to 5cm, nở vào mùa  Hạ .

Nơi mọc:  Từ Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lâm Đồng, Bảo Lộc, Đồng Nai.

4. Arachnis x maingayi (Hook. f.) Schltr. 1911

Đồng danh: Arachnanthe x maingayi Hook. f. 1889; Arachnis × vanmullemii J.J.Sm. 1920

Tên Việt: Tri thù đỏ (PHH), Lan nhện trồng (TH).

Mô tả: Đây là một loài phong lan lai tự nhiên bởi Arachnis floaerisArachnis hookeriana. Thân dài 50-60 cm, có nhiều chùm hoa, hoa to 5 cm, nở vào mùa Hè .

Nơi mọc: Miền Trung và Nam Việt Nam.