Logo Website

Chi -Ascocentrum Schlechter ex J.J. Smith 1914

14/02/2020
Trên thế giới có 8 loài, Việt Nam có 5 loài.

1. Ascocentrum christensonianum Haager 1993

Đồng danh: Ascocentrum curvifolium [Lindley]Schlechter 1913.

Tên Việt: Hoàng yến tím (TH).

Mô tả: Phong lan thân cao 30-40 phân lá, cứng dài 25-30 cm ngang 1-2 cm. Chùm hoa dài 20-25 cm, hoa 20-25 chiếc, to 1,5 cm nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Miền Trung và Tây Nguyên.

2. Ascocentrum garayi E.A.Christenson 1992

Đồng Danh: Ascocentrum miniatum var. garayi (Christenson) M.Wolff & O.Gruss 2007.

Tên Việt: Hoả hoàng.

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân mọc thẳng. Lá cứng, chùm hoa dài 10-25 cm, hoa 15-20 chiếc, mọc dầy to 2 cm, mầu cam sẫm khác hẳn với Ascocentrum miniatum hoa thưa mầu vàng cam nhạt và trong sáng hơn.

Nơi mọc: Từ Điện biên tới Phú Quốc.

3. Ascocentrum miniatum [Lindley] Schlechter 1913

Đồng danh: Gastrochilus miniatus (Lindl.) Kuntze 1891; *Saccolabium miniatum Lindl. 1847.

Tên Việt: Hoả Hoàng (PHH); Hoàng yến cam (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân thẳng cao 25-30 phân, lá dầy và cứng dài 20-30 cm rộng 2-3 cm. Chùm hoa mọc thẳng dài 20-25 cm, hoa 20-30 chiếc to 2 cm, cánh hoa dài mầu vàng cam trong sáng và thưa hơn giống Ascocentrum garayi.

Nơi mọc: Quảng trị, Đồng Nai, Biên Hòa, Nam Cát Tiên, Đắk Lắk, Kon Tum.

4. Ascocentrum pusillum Aver. 1988

Đồ ng danh: Ascocentropsis pusilla (Aver.) Senghas & Schildh. 2000; Ascolabium pusillum (Aver.) Aver. 1994

Tên Việt: Tiểu hoàng (PHH); Hoàng yến trắng (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân cao 5-10 cm, lá cứng dài 5-7 cm. Hoa mọc từng chùm dài 2-3 cm, to 1,2 cm, nở vào Đông - Xuân.

Nơi mọc: Chu Pao, Kon Tum, Gia lai, Đà Lạt.

5 Ascocentrum rubescens (Rolfe) P.F.Hunt 1970

Đồ ng danh: Aerides rubescens Schltr. 1915; *Saccolabium rubescens Rolfe 1906.

Tên Việt: Dáng hương Hồng nhạn (TH).

Mô tả: Phong lan nh ỏ thân cao 20 phân lá cứng và dài 15 phân. Chùm hoa dài 20 cm, hoa 20-30 chiếc to 5-7 mm nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Lâm đồng, Đà Lạt.