Logo Website

Chi - Bletilla Rchb.f 1852

15/02/2020
Trên thế giới có 9 loài, Việt Nam có 2 loài

1. Bletilla ochracea Schltr. 1913  

Đồng danh: Bletilla striata [Thumb.] Rchb. 1878

Tên Việt:  Bạch cập (TH).  Mô tả:  Địa lan, cao 40-50 phân, lá dài 20-25 cm rộng 3-4 cm. Chùm hoa mọc ở  ngọn, hoa 5-15 chiếc to 5 cm nở vào đầu Xuân 1-2 chiếc một lần.

Nơi mọc: Các tỉnh sát biên giới Trung Quốc. 

2. Bletilla striata [Thumb.] Rchb. 1878

Đồng danh: Bletilla elegantula (Kraenzl.) Garay & G.A.Romero 1998, Bletilla striata f.  gebina  (Lindl.) Ohwi 1953.                         

Tên Việt:  Bạch cập, Bạch cập tím.  

Mô tả: Địa lan, cao 30-40 phân, lá 4-5 chiếc. Chùm hoa cao 50 phân  mọc cùng với cây  non có từ 5-10 hoa to 3-5 cm, có hương thơm, nở liên tiếp vào mùa Xuân.

Nơi mọc:  Đà Nẵng, Nha Trang, Long Khánh, Bình Tuy.