Logo Website

Chi - Brachycorythis Lindl. 1838

15/02/2020
Trên thế giới có 33 loài, Việt Nam có 3 loài.

1. Brachycorythis galeandra (Rchb.f.) Summerh. 1955

Đồng danh: Brachycorythis truncatolabellata (Hay ata) S.S.Ying 1977; Gymnadenia galeandra (Rchb.f.) Rchb.f. 1878; Habenaria galeandra (Rchb.f.) Benth. 1861.

Tên Việt: Đoản móng (PHH), Bản Đôn (TH).

Mô tả: Địa lan cao 40-50 cm, lá 4-5 chiếc dài 5-6 cm, rộng 3-4 cm, hoa ở ngọn có 4-10 hoa mọc thưa thớt to 1,5-2 cm, nở từ cuối Đông đến mùa Hè.

Nơi mọc: Đà Lạt, Đắk Lắk, Bản Đôn, Khánh Hoà.

2 Brachycorythis helferi (Rchb. f.) Summerh. 1955

Đồng danh: Phyllomphax helferi (Rchb.f.) Schltr. 1919; Platanthera helferi (Rchb. f.) Kraenzl. 1900; Phyllomphax sesamoides (C.S.P.Parish) Schltr. 1919.

Tên Việt:

Mô tả: Địa lan, cao 40-60 phân, lá nhiều dài 15 cm, rộng 3,5 phân. Hoa 10-15 chiếc mọc thưa thớt ở ngọn, to 4-5 cm nở từ cuối Xuân đến mùa Thu.

Nơi mọc :

3. Brachycorythis laotica (Gagnep.) Summerh Aver 2003

Đồng danh: Habenaria laotica Gagnep.;  Phyllomphax laotica (Gagnep.) Szlach. 

Tên Việt: Đoản móng Lào (PHH), Bản Đôn Lào (TH).

Mô tả: Địa lan cao 10-20 cm, lá 3-4 chiếc dài 7 cm, rộng 2 cm. Hoa to 2 cm nở vào mùa Hè .

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt, Pongour, Di Linh.

Theo Leonid Averyanov cây này rất giống với Brachycorythis helferi nhưng nhỏ hơn và ít hoa hơn.