Logo Website

Chi - Brachypeza Garay 1972

15/02/2020
Trên thế giới có 7 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Brachypeza laotica (Seidenf.) Seidenf. 1973 

Đồng danh:  Pteroceras laoticum Seidenf. 1966.      

Tên Việt: Chưa có

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá dầy và dài chừng 10 cm, rộng 2-3 cm, hoa mọc từng chùm  5-10 chiếc to 2 phân, nở vào mùa Hè.

Nơi mọc: Đà Lạt, Nam Cát Tiên, Trị An, Bù Gia Mập.