Logo Website

Chi - Christensonia Haager 1993

21/02/2020
Loài lan này chỉ có 1 giống duy nhất đặc hữu của Việt Nam.

1. Christensonia vietnamica* Haager 1993

Tên đồng nghĩa: Vanda vietnamica (Haager) L.M. Gardiner. 1993

Tên Việt Nam: Bạch môi (TH), Cù lao minh, Uyên ương.

Mô tả: Phong lan nhỏ, cao 20-30 cm, thân đơn, lá mọc 2 bên, dài 4-6 cm, rộng 1,5 cm. Chùm hoa mọc ở gần ngọn dài 10-15 cm, hoa 5-7 chiếc, to 3,5 cm. Là một giống đặc hữu của Việt Nam.

Phân bố: Núi Chúa, Ninh Thuận, Phan Rang.

Ghi chú: Năm 2012, Lauren Maria Gardiner, Kews, đề nghị chuyển những loài như: Ascocentrum, Ascocentropsis, Christensonia, Eparmatostigma, và Neofinetia gộp chung với loài Vanda, nhưng nhiều khoa học gia không đồng ý.

Ghi chú: Các giống đánh dấu (*) dưới đây đã được liệt kê vào Phụ Lục II của Công ước CITES. Hiện nay, 1 giống tìm thấy tại Việt Nam nằm trong danh sách CITES 2017.

Tham khảo Hoalanvietnam