Logo Website

Chi Cypripedium Lindley 1753

23/02/2020
Thế giới có 58 loài, Việt Nam có khoảng 2 loài.

1. Cypripedium lentiginosum P. J. Cribb & S. C. Chen 1999

Tên đồng nghĩa: Cypripedium lichiangense subsp. lentiginosum (P.J.Cribb & S.C.Chen) Eccarius (2009); Cypripedium lichiangense var. daweishanense S.C.Chen et Z.J.Liu (2004); Cypripedium malipoense S.C.Chen & Z.J.Liu (2004); Cypripedium daweishanense (S.C.Chen & Z.J.Liu) S.C.Chen & Z.J.Liu (2005).

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan hay thạch lan, nhỏ mọc ở ngọn núi đá vôi trên cao độ 2100-2200 m, miền nam, tịnh Vân Nam, Trung Quốc. Dò hoa ngắn, lên thẳng với 2 lá xanh có đốm đen hoặc tím bao bọc chung quanh. Hoa một chiếc, nở vào mùa Xuân, ngang to 6 cm, mầu trắng ngà có nhiều đốm nâu tím.

Phân bố: Quản Bạ, Hà Giang?

Ghi chú: Giống quý hiếm này đã được liệt kê trong Sách Đỏ IUCN (IUCN Red List).

2. Cypripedium subtropicum S.C. Chen & K.Y. Lang 1986

Tên Việt Nam: Hài Cảnh Bình An.

Mô tả: Thân cao 1,2-2 thước. Lá 9-10 chiếc, dài từ 25-30 cm, ngang từ 10-15 cm. Cành hoa dài 10-30 cm, hoa to ngang 6 cm, dọc 8 cm.

Phân bố: Biên giới Việt Hoa: Lai Châu, Hà Giang. Do các anh Chu Xuân Cảnh, Vương Thanh Bình và Phú Văn An tìm ra vào ngày 2-8-2016.

Ghi chú: Giống quý hiếm này đã được liệt kê trong Sách Đỏ IUCN (IUCN Red List).

Tham khảo Hoalanvietnam