Logo Website

Chi Diplomeris D.Don 1825

26/02/2020
Trên thế giới có 4 loài, ở Việt Nam có 1 loài.

1. Diplomeris pulchella D.Don 1825

Tên đồng nghĩa: Diplochilus longifolius Lindl. 1832; Diplomeris boxallii Rolfe in F.W.L.Kraenzlin  1898

Tên Việt Nam: Song đốt đẹp (PHH), Lan 2 ngà đẹp (TH). 

Mô tả: Địa lan nhỏ, lá 2 chiếc một lớn, một bé. Dò hoa lên thẳng cao 6-18 cm, hoa đơn độc  nở vào mùa Thu. Hoa mầu trắng to 3,5 cm.

Phân bố: Sa Pa, Đèo Ô Quy  Hồ.

Tham khảo Hoalanvietnam