Logo Website

Chi Dipodium R. Brown 1810

28/02/2020
Trên thế giới có khoảng 20 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Dipodium paludosum (Griff.) Rchb. f. 1862  

Tên đồng nghĩa: Grammatophyllum paludosum Griff. 1851; Wailesia paludosa (Griff.) Rchb.f. 1854.                  

Tên Việt Nam: Song cước ẩm lầy (PHH), Song túc lầy (TH).

Mô tả: Địa lan, thân cao khoảng 1 m, lá nhiều. Chùm hoa dài 40 cm, hoa 10-15 chiếc to 4 cm, nở vào cuối Xuân. 

Phân bố: Thường mọc ở các đầm lầy tại Tam Đảo, Ba Vì, Tây Nguyên, Đồng Nai.

Tham khảo Hoalanvietnam