Logo Website

Chi Doritis Lindley 1833

28/02/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài, Việt nam cũng có loài này.

1. Doritis pulcherrima Lindley 1832 

Tên đồng nghĩa: Doritis pulcherrima f. albiflora (Rchb.f.) Roeth & O.Gruss 1999; Phalaenopsis antennifera Rchb.f 1879; Phalaenopsis buyssoniana Rchb. f. 1888; Phalaenopsis esmeralda  Rchb.f 1874.                      

Tên Việt Nam: Hồng tuyền (PHH), Nhài tím (TH), Tiểu hồ điệp.

Mô tả: Phong lan, lá 5-7 chiếc. Chùm hoa cao tới 80 cm, hoa 7-10 chiếc, to 2-5 phân,  lâu tàn. Mầu sắc có nhiều biến dạng khác nhau. 

Phân bố: Miền Trung và miền Nam, Phú Quốc.   

Tham khảo Hoalanvietnam