Logo Website

Chi Erythrorchis Blume 1837

03/03/2020
Trên thế giới có 3 loài, ở Việt Nam có 2 loài.

1. Erythrorchis altissima (Blume) Blume 1837

Tên đồng nghĩa: Cyrtosia altissima Blume 1825; Galeola altissima (Blume) Rchb.f. 1865.                           

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan sống hoại rất lớn, thân cây mầu nâu nhạt lá mầu nâu đỏ, sống trên thân cây đã mục. Hoa mọc  từng chùm, rất nhiều, kích thước 1,2 cm, nhưng chỉ nở từng 2 chiếc một.

Phân bố: Quảng Ninh, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang.  

2. Erythrorchis ochobiensis (Hayata) Garay 1986  

Tên đồng nghĩa: Galeola ochobiensis Hayata 1916.                 

Tên Việt Nam: Lan hoại leo vàng (TH).

Mô tả: Lan hoại sinh lớn, thân như giây leo, hoa nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc.

Tham khảo Hoalanvietnam