Logo Website

Chi Hayata Aver. 2009

15/03/2020
Trên thế giới có 3 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Hayata glandulifera  Aver. 2009         

Mô tả: Địa lan thân rễ dài tới 25 cm, kíchthước5 mm, mầu xanh nhạt, bò trên mặt đất, thân cao 10-15 cm. Lá 3-4 chiếc, dài 4-8 cm, rộng 1,5-3 cm, mầu xanh thẫm. Hoa 1-2 chiếc, không thơm, mầu trắng dài 9-10 mm, rộng 5 mm, nở vào tháng 2

Phân bố: Vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ.   

Tham khảo Hoa lan Việt Nam