Logo Website

Chi Ludisia A.Rich. 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 1 loài mọc ở châu Á châu và Việt Nam.

Tên đồng nghĩaHaemaria pauciflora Gagnep. 1933; Kuhlhasseltia carrii Holttum 1947; Ludisia dawsoniana (H.Low ex Rchb.f.) Aver. 1988; Ludisia furetii Blume 1858; Ludisia odorata Blume 1859; Ludisia otletae (Rolfe) Aver. 1988.

Tên Việt Nam: Lá gấm.

Mô tả: Địa lan, thân bò trên mặt đất dài 20-25 cm, chùm hoa cao 10-30 cm, nở vào mùa Xuân,

thơm và tàn trong 2-3 tuần.

Phân bố: Khắp miền bắc, trung và nam của Việt Nam.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam