Logo Website

Chi Luisia Gaudich. 1829

19/03/2020
Trên thế giới có 40 loài, Việt Nam có 12 loài.

1. Luisia appressifolia Aver. 2000

Tên Việt Nam: Lan san hô, Lan cành giao.

Mô tả: Thạch lan cao 40-60 cm, thân tròn, lá hình ống, hoa 1 chiếc, nở vào cuối Xuân, đầu Hè.

Phân bố: Đồng Văn, Quản Ba, Hà giang, Na Rì, Bắc Kạn.

2. Luisia antennifera Blume 1849

Tên Việt Nam: San hô nhện.

Mô tả: Phong lan, thân lá hình ống như chiếc đũa, có những đốm nâu đỏ, hoa 1-2 chiếc, kích thước 2 mm.

Phân bố: Miền trung Việt Nam.

3. Luisia brachystachys (Lindl.) Blume 1849

Tên đồng nghĩaLuisia indivisa King & Pantl. 1898; Luisia siamensis Rolfe ex Downie 1925.

Tên Việt Nam: San hô núi (TH).

Mô tả: Phong lan, thân tròn lá hình ống cao 40-50 cm, chùm hoa ngắn 1 cm, mọc ở đốt có cuống lá, hoa 3-5 chiếc, kích thước 7-10 mm, mọc sát nhau, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Nha Trang, Đà Lạt, Đồng Nai.

4. Luisia curtisii Seidenf. 1997

Tên Việt Nam: San hô hàng rào (TH).

Mô tả: Phong lan cao 20-30 cm, thân tròn, lá hình ống. Chùm hoa ngắn 2-3 cm, hoa 5-6 chiếc, kích thước 2 cm, nở 1-2 chiếc, hoa nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Đà Lạt, Lâm Đồng.

5. Luisia filiformis Hook.f. 1890

Tên đồng nghĩaLuisia gamblei Hook.f. 1890; Luisia grovesii Hook.f. 1890.

Tên Việt Nam: San hô sợi (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ cao 10-15 cm, thân lá hình ống. Hoa mọc từng chiếc một ở các đốt, cuống dài 1,25 cm, kích thước hoa 5mm nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Đinh Quán, Đồng Nai.

6. Luisia macrotis Rchb.f. 1869 

Tên đồng nghĩaLuisia tristis Hkr.f 1891.

Tên Việt Nam: San hô cánh to (TH).

Mô tả: Phong lan cao 40-50 cm, thân lá hình ống. Hoa 1-2 chiếc kích thước 1 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Đà Lạt, Lâm Đồng.

7. Luisia morsei Rolfe 1903

Tên đồng nghĩaLuisia tonkinensis Schltr. 1915.

Tên Việt Nam: San hô Bắc (TH).

Mô tả: Phong lan thân cứng dài 30 cm, lá hình ống, hoa mọc 2-6 chiếc, ở phía bên kia cuống lá, kích thước 1 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Cúc Phương, Ninh Bình, Trùng Khánh, Cao Bằng, Quảng Ninh, Đắc Lắk, Lâm Đồng.

8. Luisia psyche Rchb.f. 1863

Tên đồng nghĩaLuisia laosensis Guillaumin 1964.

Tên Việt Nam: San hô Lào (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ cao 15-25 cm, thấn lá hình ống. Hoa 1-2 chiếc, kích thước 1,5 cm, nở vào mùa Xuân tới mùa Thu.

Phân bố: Quản Bạ, Hà Giang, Thạch Thành, Thanh Hoá, Lâm Đồng, Đồng Nai.

9. Luisia ramosii Ames 1911

Tên Việt Nam: San hô.

Mô tả: Phong lan cao 25-30 cm, lá hình ống dài 8-11 cm. Hoa 3-6 chiếc, kích thước 1,5 cm, mọc phía bên kia cuống lá, nở vào mùa Hè. 

Phân bố: Tân Biên, Tân Phú, Tây Ninh.

10. Luisia tristis (G.Forst.) Hook.f. 1890

Tên đồng nghĩaLuisia teretifolia Gaud. 1828

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong lan cao 15-20 cm, hoa kích thước 2 cm, 3-10 chiếc, nở đồng loạt vào mùa Đông, mùi hôi hôi.

Phân bố: Trung Quốc, Thái lan, Myanma, Việt Nam.

11. Luisia thailandica Seidenf. 1971

Tên Việt Nam: San hô, Thái lan.

Mô tả: Phong lan cao tới 1 m. Hoa 3-4 chiếc, nở vào mùa Thu.

Phân bố: Leonid Averyanov tìm thấy ở rừng Mang La, Kon plông, Kon Tum vào tháng 9, năm 2000.

12. Luisia zollingeri Rchb.f. 1863

Tên đồng nghĩaLuisia latilabris Rolfe ex Downie 1925; Luisia latipetala J.J.Sm. 1910;

Luisia zollingeri var. latipetala (J.J.Sm.) Sulist. 1988.

Tên Việt Nam: San hô môi túi (TH).

Mô tả: Phong lan dài 80-90 cm, hoa 1-2 chiếc, kích thước 9 mm, nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Hà Giang, Hương Hóa, Quảng Trị, Lâm Đồng.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam