Logo Website

Chi Microsaccus Blume 1825

19/03/2020
Trên thế giới có 13 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Microsaccus griffithii (Parish ex Rchb. f.) Seidenf. 1988

Tên đồng nghĩaGastrochilus griffithii (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Kuntze 1891.

Tên Việt Nam: Lan lá vẩy (TH).

Mô tả: Phong lan, thân cao 15 cm, lá dẹt xếp hai bên. Hoa 1-2 chiếc, kích thước 3-4 mm, nở vào mùa Hè-Thu.

Phân bố: Lâm Đồng, Phú Quốc.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam