Logo Website

Chi Thunia Rchb.f 1852

24/03/2020
Trên thế giới có 6 loài, Việt Nam có 2 loài.

1Thunia alba (Lindl.) Rchb. f. 1852

Tên đồng nghĩaPhaius albus Lindl. 1828; Phaius bensoniae Benth. 1881; Phaius niveus Hemsl. 1882; Thunia nivalis(Hemsl.) Rchb.f. 1888.

Tên Việt Nam: Hạc đính trắng (PHH), Bạch hạc trắng (TH).

Mô tả: Địa lan, hay phong lan cao 80-100 cm, lá dài 35 cm, rộng 5 cm. Chùm hoa ở ngọn dài 20-30 cm, hoa 5-10 chiếc, kích thước hoa 7-9 cm, rất thơm nở vào mùa Hè. 

Phân bố: Sìn Hồ, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Lâm Đồng.

2Thunia pulchra Rchb.f. 1872

Tên đồng nghĩaPhaius dodgsonii Dean 1878; Thunia dodgsonii (Dean) B.S.Williams 1894;

Thunia mastersiana Kraenzl 1894; Thunia xanthophlebia Rchb.f. ex Parish 1883.

Tên Việt Nam: Hạc Đính tuyệt (PHH), Bạch hạc nhỏ (TH).

Mô tả: Phong lan cây cao 40-50 cm, chùm hoa 2-6 chiếc, kích thước hoa 4-6 cm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Đồng Nai, Sông Bé.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam