Logo Website

Chi Yoania Maxim. 1873

24/03/2020
Trên thế giới có 4 loài, Việt nam có 1 loài.

1. Yoania prainii King & Pantl. 1898 

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan hay thạch lan hoại sinh không lá, cao 7-20 cm. Chùm hoa 2-4 chiếc mầu trắng pha tím hồng, mọc hàng năm.

Phân bố: Yên Minh, Hà Giang.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam