Logo Website

CHIẾT XUẤT CURCUMIN TỪ NGHỆ VÀNG SỬ DỤNG SIÊU ÂM HỖ TRỢ KHAI THÁC CARBON DIOXIDE SIÊU TỚI HẠN

09/06/2021

CHIẾT XUẤT CURCUMIN TỪ NGHỆ VÀNG SỬ DỤNG SIÊU ÂM HỖ TRỢ KHAI THÁC CARBON DIOXIDE SIÊU TỚI HẠN

Chhouk Kimthet và cộng sự

Chhouk Kimthet1,2,*, Wahyudiono1, Hideki Kanda1, and Motonobu Goto1,*; Extraction of curcumin from Curcuma longa L. using ultrasound assisted supercritical carbon dioxide; AIP Conference Proceedings 1840, 100001 (2017);

Curcumin là một trong những hợp chất phenolic, gần đây đã cho thấy có các đặc tính dược lý hữu ích như các hoạt động chống viêm, chống vi khuẩn, chống ung thư, kháng nấm và kháng khuẩn. Mục tiêu của nghiên cứu này là chiết xuất curcumin từ nghệ vàng. Sử dụng siêu âm hỗ trợ khai thác carbon dioxide siêu tới hạn (USC-CO2). Sự chiết xuất được thực hiện ở 50°C, 25 MPa, tốc độ dòng chảy CO2 3 mL/phút với 10% dung môi. Kết quả của chiết xuất, nhiệt xạ (TG), quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) và kính hiển vi điện tử quét (SEM) cho thấy rằng siêu âm có thể phá vỡ thành tế bào và giải phóng các hợp chất đích từ Curcuma longa L. USC-CO2 có thể cung cấp hàm lượng curcumin cao hơn trong chiết xuất và chiết xuất nhanh hơn so với chiết xuất SC-CO2 mà không cần siêu âm.

Nguồn tin: T.T. Nghĩa (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác