Logo Website

CURCUMIN VÀ Curcuma longa L. CHIẾT XUẤT SỰ TÍCH TỤ LIPID TỐT HƠN THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH LƯỢNG PROTEIN VÀ ER

04/06/2021

CURCUMIN VÀ Curcuma longa L. CHIẾT XUẤT SỰ TÍCH TỤ LIPID TỐT HƠN THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH LƯỢNG PROTEIN VÀ ER

Hwa- Young Lee và cộng sự

Scientific Reports 7, Article number: 6513(2017) Doi: 10.1038/s41598-017-06872-y

Đối với nghiên cứu này, chúng tôi đã kiểm tra tác động của curcumin đối với stress cấp tính và mãn tính, đặc biệt chú ý tới ROS. Chúng tôi cũng nhằm làm rõ những khác biệt giữa các điều kiện căng thẳng cấp tính và mãn tính. Chúng tôi đã điều tra tác động của curcumin đối với stress cấp tính (điều trị CCl4 lần / ngày) và stress mãn tính (mỗi ngày khác /4 tuần CCl4 điều trị). So với tình trạng căng thẳng cấp tính, trong đó hệ thống chống oxy hoá hoạt động hiệu quả và aspartat transaminase (AST) và tăng sản xuất ROS, stress mạn tính làm tăng AST, ALAN, ALT, ROS và ROS, và hệ thống chống oxy hoá trở nên kém đi. Chúng tôi cũng nhận thấy ROS có nguồn gốc từ ER tích lũy được trong mô hình mãn tính, một sự khác biệt giữa hai điều kiện. ER căng thẳng đã được gây ra liên tục, và trạng thái oxy hóa nội bào tử ER, PDI đại diện, đã bị suy giảm, đặc biệt là trong căng thẳng mãn tính. Protein gan hepatic apoB kết hợp với PDI tích tụ với tình trạng gắn PDI trong stress mạn tính, và chất curcumin phục hồi tình trạng gập lại ER, điều chỉnh căng thẳng ER và rối loạn lipid máu trong gan. Trong suốt nghiên cứu này, curcumin và Curcuma longa L. chiết xuất thúc đẩy quá trình hồi phục CCl4 ngộ độc gan gây ra trong cả hai điều kiện căng thẳng. Đối với cả rối loạn lipid máu trong gan, các chất curcumin và Curcuma longa L. có thể được khuyến cáo để phục hồi hoạt động của gan.

Nguồn tin: P.T. Lý (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác