Logo Website

SỬ DỤNG ENZYM HỖ TRỢ CHIẾT XUẤT DẦU GẤC (Momordica cochinchinensis Spreng.) TỪ MÀNG HẠT GẤC SẤY KHÔ

11/05/2021

SỬ DỤNG ENZYM HỖ TRỢ CHIẾT XUẤT DẦU GẤC (Momordica cochinchinensis Spreng.) TỪ MÀNG HẠT GẤC SẤY KHÔ

Tran Thi Yen Nhi và cộng sự.

Journal of Food and Nutrition Sciences, 2016, 4, 1-6

Mục đích của nghiên cứu này là để cải thiện năng suất chiết xuất dầu từ ​​màng quả gấc (Momordica cochinchinensis Spreng.) bằng cách ứng dụng enzym thủy phân đồng thời đánh giá tính chất của dầu Gấc thu được sau khi bị tác động của các yếu tố nồng độ enzym, thời gian ủ và nhiệt độ sấy. Gấc tươi được xử lý bằng enzym thương mại (Viscozyme L) (0-0,2%) trong một khoảng thời gian (40-120 phút), sấy khô ở nhiệt độ nhất định (40-70oC) và sau đó chiết xuất với hexane để lấy phần dầu. Các điều kiện tối ưu để chiết xuât màng gấc là nồng độ enzym 0,15%, thời gian ủ 100 phút và nhiệt độ sấy 60oC. Trong các điều kiện này, tỷ lệ thu hồi dầu đạt 96,39% với tổng hàm lượng carotenoid là 196,47 mg/100g. Tỉ lệ thu hồi dầu (89,74%) và tổng hàm lượng carotenoid (132,16 mg/100g) cao hơn đáng kể so với mẫu không có xử lý bằng enzym. Chỉ số peroxid (8,73 meqO2/kg) và chỉ số acid béo tự do (3,58 mg KOH/g dầu) của dầu gấc chiết xuất tương đương với dầu chiết xuất bằng các phương pháp khác. Dầu Gấc giàu acid béo không no (acid oleic 48,99%, acid linoleic 21,09% và acid linolenic 0.86%), acid palmitic cao (24,18%) nhưng acid stearic thấp (3,52%). Việc sử dụng viscozyme L đã giúp tăng đáng kể hiệu suất chiết dầu và tổng khối lượng carotenoid trong dầu, trong khi đó dầu có chất lượng tốt về chỉ số độ ổn định oxy hoá.

Nguồn tin: Đặng Tuấn Anh (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác