Logo Website

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT GẤC (Momordica cochinchinensis Spreng.) TRONG NHÀ LƯỚI

27/10/2020

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÀ SẢN XUẤT GẤC (Momordica cochinchinensis Spreng.) TRONG NHÀ LƯỚI

Sophie E. Parks, Carly T. Murray, David L. Gale, Basem Al –Khawaldeh, Lorraine J. Spohr

Experimental Agriculture, Volume 49, Issue 2 April 2013, pp. 234-243

Việc các hộ dân nghèo mở rộng sản xuất cây gấc (Momordica cochinchinensis), một loại thực phẩm chưa được sử dụng đúng mức, là cơ hội để cải thiện sinh kế và ở một quy mô lớn hơn sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng đối với loại thực phẩm chăm sóc sức khỏe này. Các phương pháp trồng trọt cần phải được xây dựng phù hợp với sản xuất ở cả quy mô nhỏ và lớn, cần phải xem xét tỷ lệ cây đực, cây cái ngẫu nhiên khi trồng từ hạt và hiện tượng cây sinh trưởng chậm khi trồng ở nhiệt độ mát. Ở nghiên cứu này, chúng tôi đã kiểm tra phản ứng của cây đối với các kỹ thuật nhân giống và canh tác trong nhà lưới để xác định phương pháp tối ưu cho sản xuất gấc. Cây nảy mầm từ hạt giống gieo trên giá thể ươm cây ở điều kiện ấm, ẩm đã được trồng thủy canh đến khi trưởng thành trong điều kiện nhà lưới có kiểm soát khí hậu trong suốt mùa đông ôn đới đến khi quả chín cho thu hoạch ở tuần thứ 44 (tính từ khi gieo hạt). Những cành cắt từ cây cái được nhúng vào bột hoặc gel hoóc môn kích thích ra rễ indole-3-butyric, hoặc không được xử lý, sau đó đặt vào len đá (bông khoáng cách nhiệt), hỗn hợp đóng bầu, nước hoặc túi giá thể trồng cây. Tất cả các công thức phối trộn, ngoại trừ công thức không được xử lý, đều cho thấy cây phát triển khỏe mạnh khi trồng trong nhà kính thứ hai. Nhân giống gấc ban đầu từ hạt, sau đó nhân giống vô tính tăng thêm số lượng bằng việc giâm hom từ cành cây cái có thể tăng quy mô sản xuất gấc trong điều kiện nguồn lực hạn chế. Sản xuất gấc sử dụng công nghệ nhà kính như được mô tả lần đầu tiên ở đây, có thể được áp dụng cho các vùng ôn đới khác. Việc phát hiện ra những trái gấc lớn có tỷ lệ phần màng hạt gấc ăn được nhiều hơn những trái nhỏ gợi ý một hướng nghiên cứu mới nhằm việc tăng sản lượng gấc.

Nguồn tin: L. X. Thảo (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác