Logo Website

SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG SAU THU HOẠCH CỦA QUẢ GẤC KHI THU HOẠCH Ở CÁC THỜI KỲ KHÁC NHAU VÀ ĐƯỢC XỬ LÝ CHITOSAN

10/11/2020

SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG SAU THU HOẠCH CỦA QUẢ GẤC KHI THU HOẠCH Ở CÁC THỜI KỲ KHÁC NHAU VÀ ĐƯỢC XỬ LÝ CHITOSAN

Soe Win; Mejunpet, N.; Buanong, M.; Kanlayanarat, S.; Wongs-Aree, C.

International Food Research Journal, 2015, Vol. 22, Issue 6, p 2219-2224

 Giống gấc địa phương của Thái Lan có vòng đời ngắn sau khi thu hoạch được tiến hành điều tra về sự thay đổi các thuộc tính của quả trong quá trình tăng trưởng quả và sau thu hoạch. Thời gian từ giai đoạn gấc hình thành quả đến giai đoạn chín hoàn toàn là 9 tháng. Những thay đổi về khối lượng tươi và thể tích của quả đang phát triển được thể hiện dưới dạng đường cong đơn hình sigma và độ cứng của quả giảm đi sau 5 tuần quả phát triển. Hơn nữa, lượng ethylene tăng lên trong suốt quá trình phát triển của quả. Quả thu hoạch ở 4 giai đoạn trưởng thành khác nhau từ khi quả còn xanh đến vàng, cam và chín đỏ được bảo quản ở điều kiện phòng 25°C và độ ẩm 65-70%. Quả ở giai đoạn vàng đạt đến giai đoạn chín thông thường vào cuối thời gian bảo quản 12 ngày khi quả xanh không chín được và quả đỏ bị thối. Lượng phenolic cao nhất đã được quan sát thấy trong màng hạt gấc chủ yếu trong giai đoạn quả vàng ở 6 ngày bảo quản, tiếp theo là ở vỏ và ở phần thịt quả và sau đó giảm trong tất cả các phần của quả trong suốt quá trình bảo quản. Sau đó, quả thu hoạch ở giai đoạn màu vàng được nhúng trong chitosan nồng độ 0%, 0,5%, và 1,0% và được bảo quản ở nhiệt độ 10°C, độ ẩm 90-95%. Mặc dù quả ở tất cả các thí nghiệm không có sự khác biệt đáng kể về tốc độ hô hấp, độ cứng của quả, và một số đặc tính chất lượng khác, việc xử lý chitosan ở nồng độ 0,5% và 1,0% đã làm chậm quá trình nhiễm nấm và cải thiện mẫu mã quả.

Nguồn tin: Nguyễn Bá Hưng (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác