Logo Website

Chi - Abdominea (Hook. f.) J.J. Sm 1917

13/02/2020
Ở Việt Nam chi này có 1 loài

1. Abdominea minimiflora (Hook. f.) J.J. Sm 1917
Đồng danh: Gastrochilus minimiflorus (Hook.f.) Kuntze 1891; Saccolabium minimiflorum Hook. f. 1890; (Hook. f.) Ames 1915; Schoenorchis philippinensis Ames 1915.
Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân đơn mọc trên cao độ 400-600 m, chùm hoa dài 12 cm, hoa 20-25 chiếc, to 1,2 cm, hoa nở bất quanh năm.
Nơi mọc: Các khoa học gia Việt Nam: Nguyễn Tiến Hiệp, Nguyễn Sinh Khang, Phạm Văn Thế, N.T. Vinh tìm thấy tại Na Hằng, Tuyên Quang, ngày 28-9-2011.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam