Logo Website

Chi - Acampe Lindl 1853

13/02/2020
Trên thế giới có khoảng 10 loài, Việt Nam có 4 loài.

1. Acampe joyceyana (J. Jm) Seidenf.

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả : Phong Lan cao khoảng 30-40 cm, lá cứng dài 40 cm, chiều rộng 3-4 cm. Chùm hoa dài 30-40 cm, có nhiều nhánh, m ỗi nhánh 5-10 hoa, to 3-4 phân, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt.

2. Acampe ochracae (Lindl.) Hochr. 1910

Đồng danh: Acampe dentata Lindl. 1853; Acampe griffithii Rchb.f. 1872.

Tên Việt: A cam sét Phạm Hoàng H ộ (PHH), Lan bắp ngô vàng Trần Hợp (TH).

tả : Phong lan thân cao trên 1m mọc thẳng đứng, lá mọc đối cách cứng và dài khoảng 20-30 cm, 2-3 chùm hoa mọc ở nách lá, mỗi chùm có 5-10 hoa, chiều ngang to 1 cm, nở vào cuối Đông và đầu Xuân.

Nơi mọc: Đà Lạt, Lâm Đồng, Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thổ Chu, Phú Quốc.

3. Acampe papillosa Lindl.1853

Đồ ng danh: Acampe carinata (Griff.) S.G. Panigrahi 1985; Acampe praemorsa (Roxb.) Blatt. & McCann 1932.

Tên Việt: A cam sóng (PHH), Bắp ngô cụm ngắn (TH).

tả : Phong lan thân ngắ n 30-40 phân. Lá dầy và cứng dài 20 phân rộng 3-4 phân. Chùm hoa rất ngắn 2-3 cm, hoa 10-12 chiếc mọc ở đầu chùm, to chừng 1,5-2 cm, nở vào mùa Thu, có hương thơm.

Nơi mọc: Cát Bà, Kon Tum, Đắc Lắk, Lâm Đồng, Phước Bình, Đồng Nai.

4. Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt 1970

Đồng danh: Acampe intermedia Rchb.f. 1856; Acampe longifolia (Lindl.) Lindl. 1853.

Tên Vi ệt: A Cam cứng (PHH), Bắp ngô ráp (TH) .

tả: Phong lan, thân dài tới 2 m, lá cứng. Chùm hoa 2-3 chiếc, ngắn khoảng 10 cm, hoa 5-7 chiếc, ngang rộng 2 phân nở vào Xuân-Hạ.

Nơi mọc: Từ Nam tới Bắc.