Logo Website

Chi - Acriopsis Reinw.R Review

13/02/2020
Trên thế giới có 6 loài, Việt Nam có 2 loài.

1. Acriopsis indica Wight  

Đồng Danh: Acriopsis annamica Finet 1911. Acriopsis javanica Reinw. ex Blume 1823

Tên Việt:  Tổ yến Ấn (PHH) Tổ yến Ấn độ (TH) Mô Tả: Phong Lan, củ tròn có 2 lá, rụng lá khi ra hoa. Chùm hoa dài 20-25 cm mang theo 15-20 hoa to gần 1 cm  mầu vàng nhạt có đốm nâu. Nở vào cuối Xuân. 

Nơi Mọc: KonTum, Đà Lạt, Đồng Nai, Bình Phuớc, Bù Gia Mập. 

2. Acriopsis liliifolia  (Koenig) Ormerod  

Đồng danh:  Acriopsis annamica Finet 1911; Acriopsis crispa Griff.; Acriopsis floribunda Ames 1920; Acriopsis javanica Reinw. ex Blume 1823

Tên Việt: Tổ yến java (PHH) Tổ yến Java (TH) Mô Tả: Phong lan củ tròn, có 2 lá, rụng khi  có hoa. Chùm hoa dài 25 cm chia làm nhiều nhánh có tới 30 hoa to 1,25 cm nở vào mùa Xuân và Hè.

Nơi Mọc: Quảng Trị, Quảng nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên, Kontum, ĐakLak, Lâm Đồng, Đồng Nai.

Tham khảo Hoa lan VIệt Nam