Logo Website

Chi - Anthogonium Wall. ex Lindl. 1840

13/02/2020
Việt Nam cũng có 1 loài duy nhất trên thế giới.

1. Anthogonium gracile Wall. 1832

Đồng danh: Anthogonium corydaloides Schltr. 1919

Tên Việt: Lan vi hài mảnh (TH).

Mô tả : Địa lan, củ nhỏ, lá 3 chiếc. Cành hoa cao 45 cm, hoa 10-12 chiếc to 2,5 cm, không mở rộng, nở vào mùa Thu khi lá bắt đầu rụng.

Nơi mọc: Phong Thổ, Sơn La, dọc theo đèo Hoàng Liên Sơn.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam