Logo Website

Chi - Aphyllorchis Blume 1825

13/02/2020
Việt Nam có 6 trong số 33 loài trên thế giới.

1. Aphyllorchis annamensis Aver. 

Tên Việt: Âm lan. 

Mô tả: Thân mầu nâu tím cao 1,50 cm. Chùm hoa dài 30 cm. Hoa nhiều, to 3-4 cm nở vào mùa Đông.

Nơi mọc: Quý Châu, Nghệ An, Đắk Gley.

2. Aphyllorchis caudata  Rolfe ex Downie, 1925

Tên Việt: 

Mô tả: Lan hoai sinh không lá. Thân mọc ngầm dưới đất ở độ sâu từ 10-20cm. Hoa to  từ 4-6 cm, không mùi. Hoa khá bền, nở khoảng 5-7 ngày. Cành hoa cao từ 80 đến 180cm. Nọi mọc: Lạc Dương, Lâm Đồng.

3. Aphyllorchis evrardii Gagnep

Tên Việt: Âm lan Evrard (PHH) Lan không lá có đuôi (TH). 

Mô tả: Địa lan hoại sinh cao 80-120 phân.  Rễ to dầy 50 phân. Thân mầu nâu vàng có sọc tím. Chùm hoa ở ngọn dài 30 phân, hoa to 5 phân mầu vàng có sọc tía, nở vào mùa Đông-Xuân. Nơi mọc: Đà Lạt, Lâm Đồng, Gia Lai. 

4. Aphyllororchis  montana Reichenb. f . 1876

Đồng danh: Aphyllorchis benguetensis Ames 1908; Aphyllorchis borneensis Schltr. 1906.

Tên Việt:  Âm lan núi (PHH) Lan không lá có đuôi (TH)

Mô tả:  Lan hoại sinh. Thân cao trên 1m, không có lá, dò hoa dài 30 cm, 6-10 hoa to  2-3 cm, nở vào mùa Hè.

Nơi mọc: Ba Thuộc, Thanh Hoá, Phú Quốc, Côn Đảo.

5. Aphyllorchis pallida Blume 1825

Đồng danh: Aphyllorchis prainii Hook. f. 1890 - See Aphyllorchis montana Rchb.f. 1876.

Tên Việt: Chưa có

Mô tả: Lan hoại sinh, không lá thân cao 50 -60 cm hoa 15-20 chiếc to 2,5 cm nở vào mùa Hè. Nơi mọc: Chu Yang Sin, Đắc Lắc, Lạc Dương, Lâm Đồng.

6. Aphyllorchis simplex Tang et F.T. Wang 1978 

Tên Việt: Chưa có

Tham khảo Hoa lan Việt Nam

Mô tả: Địa lan thân cao 25-35 phân, chum hoa ở ngọn, hoa 5-10 chiếc không mở rộng,  nở vào mùa Xuân. Nơi mọc: Tân Lạc, Hòa Bình.