Logo Website

Chi - Appendicula Blume 1825

13/02/2020
Việt Nam có 7 trong số 60 chi trên thế giới.

1. Appendicula congesta Ridl. 1894

Đồng danh: Appendicula kinabaluensis (Ames & Schweinf.) J.J.Sm. 1922

Tên Việt: Giống lan mới của Việt Nam, chưa có tên.

Mô tả: Phong lan, lá song đối dài 2-3 cm rộng 7 mm đến 1cm. Chùm hoa dài 2-3 cm, hoa to 2-3 mm, mọc sát vào nhau nở quanh nă m.

Nơi mọc: Phú Quốc.

2. Appendicula cornuta Blume 1825

Tên Việt: Vệ lan móng (PHH); Lan chân rết móng (TH).

Mô tả: Địa lan mọc từng khóm lớn, cao 60 cm lá mọc đối cách. Hoa mọc ở ngọn, cuống hoa dài 3 cm, hoa 2-3 chiếc to 5-6 cm nở vào mùa Hè .

Nơi mọc: Hà Giang, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh.

3. Appendicula gracilis Aver. 1997

Cây lan này do Leonid Averyanov, Nguyễn Tiến Hiệp, Phan Kế Lộc đã tìm thấy tại Đắk Gley, KonTum vào ngày 24-11-1995.

4. Appendicula hexandra (J.König) J.J.Sm. 1932

Đồ ng danh: Appendicula inornata Guillaumin 1961; Appendicula koenigii Hook.f. 1890

Tên Việt: Vệ lan lục hùng (PHH); Lan chân rết thõng (TH).

Mô tả: Địa lan cao 30-40 cm, lá mọc đối cách, dài 2 cm. Hoa 2-3 chiếc mọc ở nách lá.

Nơi mọc: Đà Lạt, Bảo Lộc, Phú Quốc.

5. Appendicula ovalis (Schltr.) J.J.Sm. ex Mansf. 1934

Đồng danh: Podochilus ovalis Schltr.1900.

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan mọc thành bụi lớn, nhiều cành, lá ngắn. Hoa to 4,5mm, 2-3 chiếc, cuống ngắn mọc, ở ngọn.

Nơi mọc: Hòn Bà, Khánh Hòa.

6. Appendicula reflexa Blume 1825

Đồng danh: Appendicula dalatensis Guillaumin 1961; Appendicula formosana Hayata 1911.

Tên Việt: Vệ lan xụ (PHH); Chân rết ngả (TH).

Mô tả: Địa lan cao 20-30 cm, lá mọc đối cách dài 3-4 cm. Hoa mọc ở nách lá 3-5 chiếc to 3-4 mm,  không mở rộng.

Nơi mọc: Đà Lạt, Lâm Đồng, Phú Quốc. 

7. Appendicula torta Blume.

Đồng danh: Appendicula rhodiola Rchb.f. 1867; Podoc hilustortus (Blume) Schltr. 1900.

Mô tả: Phong lan nhỏ mọc trên cao độ 150-1600 m, lá  mọc 2 bên, chùm hoa dài 2,5 cm, to 6 mm mầu trắng hay hồng hay vàng nhạt, nở từ mùa Xuân đến mùa Thu.

Nơi mọc: L. Averyanov, P.K. Lộc, Phạm Văn Thế , N.T. Vinh tìm thấy tại Na U, Điện Biên ngày18-12-2010. 

Tham khảo Hoa lan Việt Nam