Logo Website

Chi - Armodorum Breda 1827

13/02/2020
Loài lan này trên thế giới có 4 loài , Việt Nam có 1 loài.

1. Armodorum siamense Schltr. 1912

Tên đồng nghĩa: Arachnis siamensis (Schltr.) Tang & F.T.Wang 1951.

Tên Việt: chưa có.

Mô tả: Phong lan, thân lá giống như Arachnis nhưng mềm mại hơ n. Chùm hoa dài 15-20 cm, hoa to 2,5 cm.

Nơi mọc: Đầm Ron gần Đà Lạt. 

Tham khảo Hoa lan Việt Nam