Logo Website

Chi - Arundina Blume 1825

14/02/2020
Trên thế giới có 8 loài, Việt nam có 2 loài

1. Arundina caespitosa Aver., 2007

Tên Việt :

Mô tả: Địa lan hay Thạch lan cao 50-70 cm, lá như lá cỏ, dài 18 cm, rộng 6mm tới 1 cm. Hoa từ 1-4 chiếc, to 3-4 cm nở chiếc một vào tháng 4-7.

Nơi mọc: Đắk Lắc, Gia Lai, Quảng Nam, A Lưới, Thừa Thiên, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

GHI CHÚ: Loài lan này thân, lá mềm mại và hoa nhỏ hơn Arundina graminifolia rất nhiều.

2. Arundina graminifolia [D Don] Hochr. 1910

Đồng danh: Arundina affinis Griff. 1851; Arundina bambusifolia [Roxb]Lindley 1831; Arundina cantleyi Hook. f. 1890; Arundina cel ebica Schltr. 1911; Arundina chinensis Blume 1825.

Tên Việt: Sậy lan (PHH); Lan sậy (TH).

Mô tả: Địa lan cao trên 1 m, thân mập và cứng mọc thẳng, hoa 2 chiếc to 6-6,5 cm nở từng chiếc một và mau tàn.

Nơi mọc: Khắp Bắc, Trung, Nam.