Logo Website

Chi - Bidoupia Aver 2010

15/02/2020
Trên thế giới có 2 loài, Việt Nam có khoảng 2 loài.

1. Bidoupia khangii Aver. 2016

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan, lá dài 1,5-3,5 cm, rộng 4-5 cm, chùm hoa cao 6-10 cm, hoa mọc theo vòng trôn ốc, to 0.8-1.2 cm, mầu đỏ, nâu, môi trắng. Hoa nở vào tháng 6-8. Tên đặt để vinh danh tiến sĩ Nguyễn Sinh Khang.

Nơi mọc: Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An, Lâm Đồng.

2. Bidoupia phongii Aver. 2010

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan, thân bò trên mặt đất, lá cây mặt trên mầu xanh đen có đường gân trắng chia đôi, mặt dưới tím nâu. Dò hoa cao chừng 25 cm, hoa 5-10 chiếc mầu hồng, trắng nở vào 2 tháng 8-9. Tên được đặt theo tên con trai của Tiến sĩ Nông Văn Duy là Nông Thế Duy Phong.

Nơi mọc: Bì Đúp.