Logo Website

Chi - Biermannia King '&' Pantling 1897

15/02/2020
Việt Nam có 2 trong số 11 loài trên thế giới.

1. Biermannia calcarata Avery. 1988.

Đồng danh: Arachnis siamensis (Schltr.) Tang & F.T.Wang 1951.

Tên Việt: Bạch manh móng (PHH), Biếc man bắc (TH).

Mô tả: Phong lan thân rất ngắn, lá 4-5 chiếc dài 3-5 cm. Hoa 5-6 chiếc nở vào mùa Đông.

Nơi mọc: Cát bà, Cát hải, Cúc Phuơng.

2. Biermannia sigaldii Seidenf.1992

Đồng danh: Biermannia bimaculata (King & Pantl.) King & Pantl. 1898.

Tên Việt: Bạch manh (PHH), Bi ế c man trung (TH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân dài 4-5 phân, lá dài 5cm. Chùm hoa dài 7-10 cm. Hoa 2-3 chiếc to 8 mm tới 1 cm, mới  ở mầu trắng rồi biến sang vàng, nở vào mùa Hè .

Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt, Nam Cát Tiên.