Logo Website

Chi - Bromheadia Lindley 1841

15/02/2020
Trên thế giới có khoảng 20 loài, Việt Nam có 3 loài.

1. Bromheadia anamensis Aver & Averyanova 2006

Tên Việt: Chưa có. 

Mô tả: Phong lan, lá hình ống có lòng máng, thân  cây cao tới 60 cm, chùm hoa trên  đỉnh ngọn, 1-2 hoa, nở vào khoảng tháng 4-5. 

Nơi mọc: Núi Chúa, Ninh Hải, Ninh Thuận, Gialai? Kontum?

2. Bromheadia aporoides Reichb.f. 1878 

Mô tả:  Phong lan mọc thành bụi nhỏ cao 10 phân, lá dẹt,  hoa 1-2 chiếc ở trên ngọn, to 2 phân nở vào mùa Hè.

Nơi mọc: Tây Nguyên, Đầm Ron, Đà Lạt.

3. Bromheadia finlaysoniana (Lindl.) Miq. 1859  

Đồng danh: Bromheadia finlaysoniana var. palustris (Lindl.) J.J.Sm. 1911; Bromheadia  finlaysoniana var. sylvestris [Ridl.] Holttum 1953.

Tên Việt: Lan đầm lầy (TH).

Mô tả: Địa lan, thân cao trên 2 thuớc, chùm hoa ở gần ngọn dài 15-20 phân, hoa to 8 cm nở liên tiếp vào mùa Xuân, Hè, Thu, tới 30-40 hoa nhưng chỉ vài chiếc một lần vào buổi sáng rồi tàn.

Nơi mọc: Đắk Lắk, Đồng Nai, Sông Bé, Phú Quốc.