Logo Website

Chi - Cephalanthera Richard 1817

21/02/2020
Trên thế giới có khoảng 15 chi, Việt Nam có 1 loài.

1. Cephalanthera exigua Seidenf. 1975

Tên Việt Nam: Chưa có

Mô tả: Thân cao 5-10 cm, hoa 1-2 (3), chiếc màu trắng, không mở rộng, chiều ngang chừng 1,5 cm. Nở vào tháng 4-5.

Phân bố: Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Tham khảo Hoalanvietnam