Logo Website

Chi - Chamaegastrodia Makino & Maek. 1935

21/02/2020
Trên thế giới có 4 loài, ở Việt Nam có 1 loài

1. Chamaegastrodia poilanei (Gagnep.) Seidenf. & A.N.Rao 1994 

Tên đồng nghĩa: Odontochilus poilanei (Gagnep.) Ormerod 2002, Evrardia poilanei Gagnep. 1932.   

Tên Việt Nam: Chưa có

Mô tả: Địa lan nhỏ, dò hoa cao 7 cm, hoa trên 10 chiếc, to 1 phân, có hương thơm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Thừa Thiên, Huế, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Tham khảo Hoalanvietnam