Logo Website

Chi - Chiloschista Lindley 1832

21/02/2020
Trên thế giới, loài lan không lá này có khoảng 20 loài, Việt Nam có 4 loài.

1. Chiloschista exuperei (Guillaumin) Garay 1972  

Tên đồng nghĩa: Taeniophyllum exuperei Guillaumin 1957

Tên Việt Nam: Đai diệp (PHH), Môi nứt trắng (TH).

Mô tả: Phong lan không thân, không lá chỉ có rễ dò hoa  dài 20-40 cm, hoa 10-15 chiếc, to 1-1,2 cm nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Lào Cai, Sa Pa, Đà Lạt.                    

2. Chiloschista lunifera (Rchb.f.) J.J.Sm. 1905

Tên đồng nghĩa: Chiloschista indica J.J.Sm.; Chiloschista javanica Schltr.; Chiloschista lunifera (Rchb. f.) Schltr.; Sarcochilus lunifer (Rchb. f.) Benth. ex Hook. f.; Sarcochilus luniferus (Rchb.f.) Benth. ex Hook.f.; Thrixspermum luniferum Rchb.f.

3. Tên khoa học: Chiloschista parishii Seidenf. 1988

Tên Việt Nam: Môi nứt vàng (TH). 

Mô tả:  Phong lan lá rất nhỏ rụng hay héo khi ra hoa.  Chùm hoa dài 20-40 cm, hoa 15-30 chiếc, to 1 cm, nở vào Xuân-Hè. 

Phân bố: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Đà Lạt. 

4. Chiloschista pusilla [Willd.] Schlechter 1919                       

Tên Việt Nam: Chưa có

Mô tả: Phong lan nhỏ, không thân, không lá.  Chùm hoa dài 15 cm, hoa 10-15 chiếc,  thơm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố:  Miền trung.  

5. Chiloschista trudelii Seidenf. 1987

Tên Việt: Chưa có

Mô tả: Phong lan nhỏ không thân, không lá.  Chùm hoa buông thõng dài 30-40 phân,  hoa 15-20 chiếc, to 1 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Cúc Phuơng, Hà Nam Ninh.     

Tham khảo Hoalanvietnam