Logo Website

Chi - Cleisocentron Brühl 1926

21/02/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Cleisocentron klossii  (Ridl.) Garay 1972

Tên đồng nghĩaSaccolabium klossii Ridl. 1921.            

Tên Việt Nam: Mật Tâm (PHH), Túi tròn (TH).

Mô Tả: Phong lan, thân đơn cao 20-40 cm, lá mọc đối cách, dài10-15 cm, rộng 1-2 cm. Chùm hoa mọc ở nách lá, hoa 15-25 chiếc to 1-1,5 cm nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Đà Lạt, Lâm Đồng.   

Tham khảo Hoalanvietnam