Logo Website

Chi - Cleisomeria Lindl. ex G. Don 1855

21/02/2020
Trên thế giới có 5 loài, Việt Nam có 2 loài.

1. Cleisomeria lanatum Lindl. ex G. Don 1855

Tên đồng nghĩa: Sarcanthus lanatus (Lindl.) Holttum 1947; Uncifera maxillaleonis Guillaumin 1930.                 

Tên Việt Nam: Hàm cọp (PHH),  Đuôi chồn bông (TH). Mô tả:  Phong lan, cao 15-20 cm, thân đơn lá mọc song đối. Chùm hoa dài 15-20 cm,  hoa  nhiều, mọc sát nhau to 5 mm, nở vào cuối Xuân, đầu Hè.

Phân bố: Kon Tum, Pleiku, Lâm Đồng, Đồng Nai.  

2. Cleisomeria pilosulum (Gagnep.) Seidenf. & Garay 1972

Tên đồng nghĩa: Cleisostoma pilosulum Gagnep. 1932; Saccolabium pilosulum (Gagnep.)  Tang & F.T.Wang 1951

Tên Việt Nam: Hàm cọp lông (PHH).

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá dầy và cứng.  Chùm hoa buông rủ dài 10 cm, hoa moc sát nhau. 

Phân bố: Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Tham khảo Hoalanvietnam