Logo Website

Chi - Cleisostomopsis Seidenf. 1992

22/02/2020
Loài lan này trên thế giới chỉ có 2 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Cleisostomopsis eberhardtii (Finet) Seidenf. 1992 

Tên đồng nghĩa: Saccolabium eberhardtii Finet 1910; Sarcanthus eberhardtii (Finet) Tang & F.T.Wang 1951; Schoenorchis eberhardtii (Finet) Aver. 1988.        

Tên Việt Nam: Túi dài hồng (TH).

Mô tả: Phong lan, thân  nhỏ và dài 40-50 cm, lá hình ống dài 15-20 cm. Chùm hoa dài 20 cm, hoa 15-20 chiếc to 5 mm, nở vào cuối mùa Xuân.

Phân bố: Lâm Đồng, Đà Lạt.

Tham khảo Hoalanvietnam