Logo Website

Chi - Cordiglottis (J.J.Sm. ) 1922

23/02/2020
Chi này này gồm có 7 loài phân bố ở Thái Lan, Mã lai, Sumatra, Borneo, Philippine. Ở Việt Nam, lần đầu tiên tìm thấy ở khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, Khánh Hòa từ năm 2011 và 2012.

1. Cordiglottis longipedicellata Joongku Lee, T.B.Tran & R.K. Choudhary 2012      

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Phong nhỏ. Thân dài chừng 20 cm, lá dẹt 5-7 chiếc, dài 18-20 cm, rộng 1,2 cm, mọc đè lên nhau. Chùm hoa dài 2-2,3 cm buông thõng xuống, cuống hoa dài  0,5-0,8 cm. Hoa to 2-2,5 cm, nở vào tháng 4-5.

Phân bố: Hòn Bà, Khánh Hòa. 

Theo các khoa học gia Joongku Lee, Trần thế Bách và R.K. Choudhary, cây lan này gần giống như cây Cordiglottis pulverulentaCordiglottis major nhưng khác biệt ở chỗ cuống hoa dài gấp 3 lần các loài khác.

Tham khảo Hoalanvietnam