Logo Website

Chi Corybas Salisbury 1807

23/02/2020
Trên thế giới có khoảng 100 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Corybas annamensis Aver. 2007                           

Tên Việt Nam: Chưa có

Mô tả: Địa lan nhỏ, lá 1 chiếc dài 2-3.5 phân, mầu xanh xám, hoa 1 chiếc dài 3-4 phân, mọc ở cuống lá, to 5,5 cm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Núi Bì Đúp, Lâm Đồng. 

Tham khảo Hoalanvietnam