Logo Website

Chi Corymborkis Thouars 1809

23/02/2020
Trên thế giới có 8 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume 1859  

Tên đồng nghĩa: Corymbis angusta Ridl. 1906; Corymbis angustifolia Miq. 1861; Corymbis  batjanica J.J.Sm. 1909;  Corymborkis brevistylis (Hook.f.) Holttum 1953        

Tên Việt Nam: Tản lan (PHH), Lan lá dừa trắng (TH). Mô tả:  Địa lan, cây cao lớn trên 1 thuớc, chùm hoa ở ngọn dài 15-20 cm có từ 2-9 nhánh, hoa 60-70 chiếc, to trên 5 phân, thơm, nở vào mùa Hè.

Phân bố: Khắp miền Bắc và miền Trung.  

Tham khảo Hoalanvietnam