Logo Website

Chi Cremastra Lindl. 1833

23/02/2020
Trên thế giới có 4 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Cremastra appendiculata (D.Don) Makino 190
Tên đồng nghĩa: Cremastra appendiculata f. albiflora B.Kill & Y.N.Lee 2004; Cremastra appendiculata var. variabilis (Blume) I.D.Lund 1988; Cremastra appendiculata var. viridiflora (Honda) Aver. 1994; Cremastra bifolia C.L.Tso 1933; Cremastra lanceolata (Kraenzl. ex Diels) Schltr.

Tên Việt Nam: Tả văn (TH).

Mô tả: Địa lan trung bình, lá 1 chiếc  dài 30-40 phân, chùm hoa dài 40-50 cm, hoa  20-30 chiếc, dài 4 cm, nở vào mùa Xuân.

Phân bố: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai.

Tham khảo Hoalanvietnam