Logo Website

Chi Cryptochilus Wall 1824

23/02/2020
Trên thế giới có 3 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Cryptochilus ctenostachyus Gagnep. 1932

(Theo sách của Pham Hoàng Hộ và Trần Hợp).  Tài liệu bên cạnh  đuợc lưu trữ tại Viện bảo tàng Paris do Poilane đệ nạp ngày 13-5-1927 với ghi chú: Có lẽ là trùng hợp với cây Cryptochilus lutea Lindl, Gunnar Seidenfaden 5-1991.  Nhìn kỹ hoa của cây lan trong mẫu vật này giống như cây Cryptochilus lutea Lindl

2. Cryptochilus lutea Lindl. 1859 

Tên đồng nghĩa: Cryptochilus farreri Schltr. 1924.              

Tên Việt Nam: Ân Thiệt trâm (PHH), Môi Ẩn bông vàng rủ (TH).

Mô tả: Địa lan, lá 2 chiếc, chùm hoa dài 22 cm, hoa to 5-8 mm mọc thành hàng ở 2 bên,  nở vào mùa Thu.

Phân bố: Đèo Lô Qui Hồ, Lào Cai.

Tham khảo Hoalanvietnam