Logo Website

Chi Cryptopylos Garay 1972

23/02/2020
Trên thế giới chỉ có 1 loài mọc tại Việt Nam.

1. Cryptopylos clausus (J.J.Sm.) Garay 1972

Tên đồng nghĩa: Pteroceras clausum (J.J.Sm.) Seidenf. & Smitinand 1963; Sarcochilus clausus J.J.Sm. 1922.            

Tên Việt Nam: Ân mao (PHH), Mao ẩn (TH).

Mô tả: Phong lan, thân ngắn, chùm hoa dài 13-14 cm, hoa 8-10 chiếc, to 2-3,5 phân, nở vào cuối Xuân và mùa Hè.

Phân bố: Tây Ninh, Phú Quốc.  

Tham khảo Hoalanvietnam